Logo Kalabasa

תקנון הזמנות אישיות

תאריך הזמנה

תאריך הזמנה הוא המועד בו הועבר התשלום וכל החומר לביצוע העבודה. במידה והתשלום הועבר לפני החומר, או ההפך, תאריך ההזמנה יהיה המועד השני מבניהם, כאשר ל KALABASA יש את כל הדרוש בכדי לספק את ההזמנה.

 

מועדי אספקה

10 ימי עסקים מתאריך ההזמנה.

בספרי מחזור, 10 ימי עסקים ממועד אישור האלבום. 4 ימי עסקים נוספים דרושים לעיצובו.

 

אופן אספקה

איסוף עצמי מבית הדפוס גרפילי, הכשרת היישוב 10, ראשל"צ.

דואר שליחים עד לגן: 50 ₪ (2-3 ימי עסקים).

בהזמנה מעל 1,000 ₪ משלוח חינם.

 

צילום

תמונות הילדים מאושרות ע"י הגננת בגן במסך המצלמה ביום הצילום.

וידוא שכל הילדים צולמו ושלכל ילד ואשת צוות נשארת תמונה אחת בלבד במצלמה.

במידה וחסרו ילדים ביום הצילום, לזכות הלקוח תיאום יום השלמה אחד בלבד.

ילדים סרבני צילום שצלם ניסה לצלמם מחויבים בתשלום. רק ילדים חסרים אינם חייבים.

 

 

שיום התמונות

יתבצע על ידי הלקוח במערכת "התמונות שלי". כל עוד אין שם לכל תמונה, הרי שאין הדבר ייחשב שכל החומר אצלנו.

בן שקולניק  2020 ©