• Admin

צובעים את הילדות בירוק

עודכן ב: 4 ינו 2018


זה לא קשה לצבוע את הילדות בירוק כמו שאתם חושבים.

דרגה 1: רשת הצלמים מאפשרת לי להגיע לכל גן או בית ספר בארץ, שירות בפריסה ארצית (צלמים)

דרגה 2: רשת הצלמים מגדילה מכירות יזומות ומעלה בצורה אקטיבית את סך ההזמנות (סוכנים)

דרגה 3: רשת הצלמים מאפשרת לי להמיר לקוחות מתעניינים בהזמנות (נציגי שטח)

7 צפיות0תגובות

בן שקולניק  2020 ©